Filip Wiljander

Kommunalråd för Moderaterna i Nacka

”Alltid på Nackabornas sida.”

Hem
Hem

Om mig

Grunden för mitt politiska engagemang är att flytta makten tillbaka från politiker till individen. Det innebär färre och enklare regler samt låg skatt på inkomster. Den välfärdsstat vi har ska vara av hög kvalitet, med hög individanpassning och mycket valfrihet. Det finns bara ett parti som levererar detta: Moderaterna.

 

Jag är sedan december 2018 kommunalråd för Moderaterna i Nacka kommun. Det är ett ansvar som jag tar på allra högsta allvar. Som kommunalråd är jag dessutom ordförande för arbets- och företagsnämnden. Nämnden ansvarar bland annat för arbetsmarknadsinsatser, vuxenutbildning, försörjningsstöd och etablering av nyanlända. Här finns det stort utrymme för moderat politik. Arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildning ska leda till jobb. Försörjningsstöd får aldrig bli en permanent lösning på en individs försörjning. Och etableringen av nyanlända ska ske så snabbt som möjligt.

 

Jag är utbildad statsvetare med en pol.mas från Stockholms universitet och en pol.kand från Uppsala. Jag har en bakgrund i bransch- och arbetsgivarorganisationen Vårdföretagarna, tankesmedjan Timbro och Moderaternas kansli i Region Stockholm.

 

Press