Kommunalråd i Nacka

Hög kvalitet i välfärden

Nackas offentliga välfärd ska hålla högsta möjliga kvalitet. Dessutom ska vi se till att individens frihet att själv välja hemtjänstanordnare, äldreboende eller skola behålls.

Låg skatt

Nacka ska fortsätta ha en av Sveriges lägsta skatter. Det ger hushållen mer självständighet, frihet att styra över sitt eget liv och höjer tillväxten. Kort sagt: det är bra för alla.

Låg arbetslöshet

Nacka ska fortsätta ha Sveriges mest offensiva arbetsmarknadspolitik. Vi har ett tydligt krav på eget ansvar, tillhandahåller verktyg att rustas och matchas mot arbetsmarknaden, och har en restriktiv bidragspolitik.