Nacka Värmdö Posten ”Låt inte MP och V stänga Nackas skolor”

Skriver i Nacka Värmdö Posten tillsammans med Sofia Fölster och Fredrik Hultman 10 september 2014. Läs hela artikeln här.