Nacka Värmdö Posten ”Vi bygger i rekordtakt – 2 400 bostäder i år”

Bostadsbristen är akut i Stockholm. Länsstyrelsen bedömer att vi i länet behöver bygga 16 000 nya bostäder varje år fram till 2030. Skriver två Nackamoderater på NVP Debatt. Lär mer här